Världscancerdagen idag

Publicerad i Aktuellt | 0

Idag den 4 februari är det Världscancerdagen, en dag ämnad att uppmärksamma och uppmuntra allt arbete som görs för att lindra och bota cancer men också för att förebygga dess uppkomst.

Världscancerdagen har som primärt mål att redan till år 2020 avsevärt minska mängden lidande och död som orsakas av cancer. Samtidigt vill man också belysa problemen med fördomar som finns runt cancer, sprida kunskap och minska stigmatisering kring cancersjukdomar och dess följder.

Cancer drabbar människor dygnet runt, världen över. Låt oss gemensamt ta denna dag som en påminnelse om vad vi själva kan göra för att synliggöra vad det kan innebära att drabbas av en cancersjukdom och hur vi kan stötta och hjälpa andra för att sjukdomen ska bli mindre tung att bära.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.