Det är mycket som förändras när man blir sjuk, och det är lätt att känna sig ensam och utsatt – även efter avslutad behandling.
Många frågor och tankar väcks och det kan vara svårt att hitta den information man söker, eller möta någon på lika villkor, någon som förstår ens situation.

Vår förening är till för att på olika sätt hjälpa och stödja dig som har diagnostiserats med gynekologisk cancer, eller som är närstående.

Genom GCF Stockholm får du möjlighet att på olika sätt möta kvinnor i alla åldrar, som har många gemensamma tankar och funderingar kring sjukdom och biverkningar samt hur livet påverkas av en cancerdiagnos.

Vi vill också vara med och skapa en bättre vård och rehabilitering för kvinnor med gynekologisk cancer.
Därför samarbetar vi med sjukvården, myndigheter och andra patient- och riksorganisationer för att stödja, informera och bilda opinion för de gyncancerbehandlades sak.

Föreningen som bildades 1996, är religiöst och politiskt obunden. Vårt arbete är ideellt och ska ses om ett komplement till sjukvården.
Vår verksamhet finansieras med hjälp av våra medlemmars årsavgifter, gåvor och bidrag.

 

Något av det vi gör:

  • Ger stöd och råd till kvinnor med gynekologisk cancer och deras närstående genom personliga kontakter och möten.
  • Erbjuder stödsamtal via telefon med utbildade stödpersoner.
  • Anordnar medlemsmöten och temakvällar om kvinnors liv och hälsa med inbjudna föreläsare.
  • Anordnar utbildning av stödpersoner med professionell ledare.
  • Har dialog med organisationer, sjukvårdspersonal och ansvariga i syfte att kvinnor med gynekologisk cancer ska få en optimal vård.
  • Följer den medicinska debatten kring behandling och forskning inom gynekologisk cancer.
  • För ut kunskap om gynekologisk cancer till medlemmar, allmänhet och politiker.