Årligen före mars månads utgång, håller föreningen årsmöte. Då väljer närvarande medlemmar ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen. Årsmötet väljer även revisorer, revisorssuppleanter och valberedning.

Till styrelsens hjälp finns också ett antal adjungerade styrelseledamöter. Dessa väljs för att ge stöd och råd till styrelsen.
Adjungerade ledamöter deltar som regel i styrelsearbetet men saknar formell rösträtt och styrelseansvar.

Personer som på ett extra värdefullt sätt har främjat föreningens syften, kan utses till hedersmedlem (hedersledamot).
Hedersmedlemskap är en titel och är jämnställt med ordinarie medlemskap.

 

Christina Wallentin,   ordförande

Andrea Haglén,   ledamot och kassör
Karin Johannesson
,   ledamot
Solveig Lind,   ledamot
Hildegun Oldengren,   ledamot, sekreterare
Susanne Rehlin,   ledamot
MarieSodell,   ledamot

Martina Angermund,   suppleant
Elisabeth Simons,   suppleant, anhörigrepresentant

Gunder Forss
Annelise Prebo,   revisorssuppleant

Birgit Feychting, (sammankallande)

Karin Bergmark
Catherine Dahlström
Birgit Feychting
Annelise Prebo

Annelise Prebo. F.d. kurator vid gynonkologen på Radiumhemmet, initiativtagare till bildandet av GynCancerFöreningen GCF Stockholm år 1996. Trogen eldsjäl inom föreningen.