Second opinion

Publicerad i Aktuellt | 0

Allt som oftast får vi frågor om vad som gäller för att man ska kunna få en ny medicinsk bedömning, en s.k. second opinion. Cancer är en allvarlig sjukdom som därför i allmänhet ger patienten rätt att få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare. Detta bedöms dock från fall till fall och kräver att den behandlande läkaren skickar en remiss.

Man behöver inte uppge något skäl till varför man vill ha en second opinion. Vi vet att många ändå drar sig för att fråga sin läkare om detta, ibland av rädsla för att det ska kunna uppfattas som att man misstror den läkare man har. Relationen till denne känns ju ofta extra viktig när man är allvarligt sjuk och känner sig som mest utsatt, och då är man kanske rädd för att sätta den ”relationen” på spel genom att framstå som missnöjd eller skeptisk.

Men våra onkologer är vana vid det här, det är idag ingenting konstigt med att begära en second opinion. Den som ändå känner sig obekväm med frågan kan lugnt förklara att det handlar inte om brist på förtroende för läkaren utan för att situationens allvar gör att man gentemot sig själv vill kunna känna att man har gjort vad man kunnat för att säkerställa att man får den bästa och mest adekvata behandlingen. Inte minst i det framtida perspektivet, när man kanske står där med ofrånkomliga biverkningar eller en dålig prognos och blickar tillbaka, då kan det vara skönt att inte behöva känna ånger över att man inte tog de möjligheter som fanns att utvärdera sjukdomsläget.

Dagens cancerbehandling styrs av noggrant framtagna regelverk baserade på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. En second opinion ger därför inte alltid dramatiskt annorlunda svar men kan däremot ge – såväl läkare som patient – en bekräftelse på att man ger den för stunden bästa behandlingen utifrån rådande omständigheter. Att ha den vetskapen med sig på sin cancer-resa kan vara mycket värt.

Om man trots allt inte vill eller känner behov av att få någon ny medicinsk bedömning, kan man ändå försöka att bredda dialogen med den läkare man har genom att fråga vad det finns för eventuella tveksamheter inför den satta diagnosen och de behandlingsval man erbjuds. Finns det kanske adekvata behandlingsalternativ i utlandet men som saknas i Sverige?

Sist men inte minst; om du känner frustration över att behöva träffa många olika läkare, försök att betrakta varje nytt möte som en slags second opinion. Förbered dig hemma och skriv ned frågor och de funderingar du har. Tänk inte att mötet bara är en fortsättning på det förra utan istället att det är din chans att utan remiss få ett par nya professionella ögon som tittar på och utvärderar just ditt fall.

Mer information om second opinion finns t.ex. på 1177. Du hittar en länk dit HÄR.

Bra information finns även på netdoktor.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.