Lärorikt kvällsmöte

Publicerad i Aktuellt | 0

Igår kväll anordnade vi tillsammans med Radiumhemmets Forskningsfonder en föreläsningskväll under temat ”Gynekologisk cancer och ärftlighet” respektive ”Fertilitetsbevarande åtgärder och gynekologisk cancer”.

Närmare ett femtiotal personer kom för att lyssna till Daria Glaessgen, specialistläkare i onkologi samt studierektor vid Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning vid KI, samt Kenny Rodriguez-Wallberg, överläkare och docent, ansvarig för fertilitetsbevarande åtgärder Reproduktionsmedicin vid KS.

Kvällen var lärorik och inte minst det historiska perspektivet var intressant att få ta del av. Forskningen kring ärftlig gynekologisk cancer sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet då två läkare i Holland intresserade sig för kvinnor med cancer. Dåtidens uppfattning om sjukdomen var att den var smittsam eftersom kvinnor ur samma familj insjuknade. Dessa kvinnor isolerades för att inte föra smittan vidare. Så skönt att forskningen har gått framåt sedan dess och att vi idag vet bättre!

Under 1900-talet upptäcktes DNA och därefter har utvecklingen gått framåt i rasande takt. Idag finns mängder med data och information tillgänglig, som forskarna försöker finna klarhet i vad gäller fakta, funktion och samband.

Ulla Platten och Anne Kinhult Ståhlbom, genetiska vägledare från ärftlighetsmottagningen på Radiumhemmet, illustrerade hur en genetisk kartläggning går till.

Kenny Rodriguez-Wallberg berättade om nutidens möjligheter att få barn även efter genomgången cancerbehandling – en angelägen fråga för många. Även inom detta område gör såväl forskningen som den kliniska tillämpningen stora framsteg, vilket förstås är glädjande.

Jag och GCF Stockholm tackar alla kvällens deltagare men riktar ett särskilt stort tack till Radiumhemmets Forskningsfonder, Gun-Britt Einar och Kari Fasterius, som var oss behjälpliga med genomförandet av denna trevliga kväll, vilken arrangerades som ett led i firandet av att vår förening nu i oktober fyllt 20 år.

Christina Wallentin
ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.