Inspirationsserie i grupp

En cancersjukdom påverkar inte sällan tillvaron kraftigt. Att på olika sätt få ge uttryck för det man känner, är ofta en viktig ingrediens i vägen framåt efter diagnos och behandling.

I det vi kallar Inspirationsserie i grupp, presenteras och prövar vi hur musik, bild, färg och form kan användas för eget välbefinnande.

Serien vänder sig till kvinnor som har drabbats av gynekologisk cancer. Gruppen brukar träffas vid fyra tillfällen per termin. Antalet deltagare är begränsat.

Inspirationsserien leds av en erfaren legitimerad psykoterapeut.
Sekretess tillämpas.

OBS! Denna aktivitet är tillsvidare inställd pga pågående corona-pandemi.