Enkät om sexuell hälsa – från Funktionsrätt Sverige

Publicerad i Aktuellt | 0

Organisationen Funktionsrätt Sverige har med projektet ”Min sexualitet – min rätt där” tillsammans med RFSU under tre år arbetat för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. För att utforma det arbetet på bästa sätt kartlägger man nu hur målgruppen själv upplever sin situation och vilka områden som behöver förbättras för att personer med funktionsnedsättning/kronisk sjukdom ska få sina rättigheter tillgodosedda inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Man genomför därför just nu en stor enkätundersökning som riktar sig till alla personer med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning i Sverige och som är över 15 år. Enkäten kommer att vara öppen från och med nu och fram till den 7 mars.
När resultaten är sammanställda kommer de att presenteras i en rapport och man kommer även bjuda in till en gemensam konferens för att tillsammans med de förbund som önskar, analysera resultaten och hur arbetet framåt ska utformas på bästa sätt.

Läs gärna mer om enkäten och projektet här:
https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/min-sexualitet-min-ratt/enkatundersokningen/

 

Vill du delta i enkätundersökningen?
Klicka då på någon av nedanstående länkar. Enkäten inleds med lite praktisk information.

Länk: https://surveys.ipsosinteractive.com/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=S21002141&I.user6=1

Kortlänk: https://a.ipsos.se/zuz2j

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.