Efter cancern

Publicerad i Aktuellt | 0

Hur bra en cancerbehandling än är, drabbas man ibland ändå av biverkningar som kan vara såväl fysiska, psykiska som sociala. Det kan handla om allt från lättare och övergående besvär till svårare, ibland även bestående sådana. Funderingar kring detta är något som vi ständigt möter i kontakten med våra medlemmar.

Eftercancern.se är en del av ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet i samarbete med Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet med projektet är att förbättra och utveckla vården för cancerpatienter som fått behandling mot bäckenområdet. Med hjälp av informationsportalen Eftercancern.se vill man med kunskap och stöd stärka egenvården och på så vis bidra till förbättrad livskvalitet. Man menar att bra cancerrehabilitering ska syfta till att förebygga, minska eller ta bort biverkningar efter en cancerbehandling.

Eftercancern.se finns råd om t.ex. kost, läckageskydd och bäckenbottenträning. Där finns också fakta om några av de gynekologiska cancerformerna samt olika behandlingsalternativ. Sinom tid avser man att publicera kompletterande information och råd kring sexualitet, lymfödem och urininkontinens. På webbplatsen kan man också anonymt ställa egna frågor till de sköterskor som arbetar i projektet.

Klicka HÄR för att läsa mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.