De Nödvändiga Samtalen

Publicerad i Aktuellt | 0

De Nödvändiga Samtalen är en praktiskt inriktad kommunikationskurs för läkare som har samtal med patienter som ska få ett besked om cancer eller annan livshotande sjukdom. Kursen som är framtagen av Palliativt utvecklingscentrum i Lund, tar upp hur ett samtal kan genomföras på bästa möjliga sätt – både för patienter och deras anhöriga men även för den läkare som skall vara budbärare av det tunga beskedet.

Tillsammans med andra patientföreningar var jag i veckan inbjuden att delta på en sådan undervisning, dels för att lyssna men framför allt för att som patientföreträdare lämna synpunkter på vad som kan vara bra och viktigt vid sådana samtal.

Vi fick ta del av hur ett samtal kan gå till genom att se och lyssna till hur en erfaren läkare – Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin och onkolog från början – framförde ett fiktivt samtal med en patient (spelad av en skådespelare) under vägledning av Anders Danielsson, kursledare och beteendevetare.

Det var av stort värde att vi fick möjlighet att ta del av den här utbildningen och berätta om våra egna erfarenheter från mötet då vi själva fick besked om vår cancerdiagnos. Naturligtvis finns det många olika uppfattningar om vad som gör ett samtal bra och vilket bemötande som var mindre bra – men vi inom patientföreträdargruppen var alla helt eniga i vår syn på hur samtalet bör ske på bästa sätt.

Utbildningen som erbjuds som fristående kurs, uppdrag och inom ramen för ST-utbildning, hoppas vi nu ska få stor spridning. Som ordförande i GCF Stockholm vill jag se denna kurs bli obligatorisk för alla de läkare som en dag ska genomföra De Nödvändiga Samtalen till oss patienter och våra anhöriga.

För dig som vill läsa mer om kursen och tankarna bakom dess utformning, klicka HÄR.

Christina Wallentin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.