Vi kan följa med dig!

Publicerad i Aktuellt | 0

Att det kan vara förenat med ångest och oro att göra ett läkarbesök, det känner nog de flesta av oss cancerpatienter igen. Den där diffusa känslan av obehag gör att man lätt glömmer att ställa de där angelägna frågorna man hade. Det kan också vara svårt att prata med den obekanta personen i den vita rocken om besvär och tankar som känns intima och privata. Det är inte lätt att ställa de rätta frågorna kring den sjukdom man har, däremot är det lätt att glömma bort de svar man fick.

Ofta blir man som patient rekommenderad att ta med en anhörig till sitt läkarbesök. Det är bra – fyra öron hör ofta bättre än två. Samtidigt får också de anhöriga då samma information om diagnos, undersökningar och behandlingar.

Men alla patienter har inte anhöriga eller nära vänner. Och alla patienter vill inte att de närstående ska få veta allt.

Annelise Prebo, f.d. kurator på Gynonkologen vid Radiumhemmet, grundare till Gyncancerföreningen GCF Stockholm, kan följa med dig på läkarbesök och bli en extra röst för dig. Du får också möjlighet att samtala om besöket efteråt om det som kanske blev oklart för dig. Annelise har närmast livslång erfarenhet av cancersjukdom och svåra besked, både utifrån sin yrkesroll men också av egen och nära anhörigs cancersjukdom.

Upplever du ett behov av detta medföljandestöd, kontakta då GCF Stockholm. Uppge dina kontaktuppgifter och tala om att du vill nå Annelise. Hon tar sedan kontakt med dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.