Välkommen att utforma 2018 med oss!

Publicerad i Aktuellt | 0

Vi går nu in i ett nytt år och alla har vi olika förhoppningar och förutsättningar. Men oavsett var just du befinner dig i relation till gynekologisk cancer – som patient eller närstående – så vill jag att du ska veta att vi finns i din närhet. Ibland i samband med några av de aktiviteter vi anordnar, men aldrig längre än ett telefonsamtal eller en tangenttryckning bort.

Vårt viktigaste uppdrag
I tjugo års tid har vår förening kunnat erbjuda patienter och närstående en mötesplats via öppna träffar eller enskilda telefonsamtal, där vi utifrån personliga erfarenheter av egen eller närståendes sjukdom, kan erbjuda stöd, medkänsla och vägledning. Det är också med den information vi får från er som vi kan upprätthålla en bra och meningsfull dialog med behandlande läkare och sjuksköterskor i syfte att påverka utvecklingen mot bästa vård och omhändertagande. Detta ser vi som föreningens kärnverksamhet.

Hur går vi framåt?
Mycket har hänt under dessa två decennier. När föreningen bildades hade internet just börjat att växa i Sverige. Att som idag på egen hand söka information på nätet var det alltså inte tal om i någon större utsträckning. Även den skrift liga information om cancer och behandlingar som vården tillhandahöll var mycket knapphändig. Att i tal och skrift informera kvinnor om gynekologisk cancer, om behandlingsmetoder, biverkningar och forskningsrön och att dela tankar och råd med varandra, blev därför en angelägen, viktig och efterfrågad uppgift för vår förening.

Idag ser omvärlden annorlunda ut. Internet och sociala medier har en självklar plats i de flestas vardag och att via nätet söka information och ta kontakt med andra är ett naturligt första steg för många när sjukdom gör sig gällande. Idag finns också många olika aktörer som på olika sätt är verksamma inom cancerområdet.

Delge oss dina önskemål
I spåren av denna utveckling har därför också vår förenings verksamhetsområden ändrats och här önskar vi få vägledning från dig som läser detta. Vi planerar nu kommande års aktiviteter. Vad ska vi fokusera på för att på bästa sätt finnas till hands för just dig? Vad är det du saknar från oss? Låt oss få veta vad du har för tankar och funderingar. Ring oss, skicka ett vykort eller e-post. Du behöver inte ödsla tid på att formulera dig väl – alla synpunkter är bra.

Närmaste tiden
Vi kommer att fortsätta anordna Öppet Hus och tillhandahålla stödpersoner som kan nås via telefon – det känns viktigt. För er som just nu är patienter/närstående, så är nog flytten till NKS en angelägen fråga. Vi följer detta med stort engagemang och kommer att informera via hemsida och Facebook. För er som har behandling och sjukdom bakom er börjar en ny fas i livet, kanske med biverkning att hantera. Inom området bäckenbottenrehabilitering är utvecklingen mycket positiv. Med våra erfarenheter kring detta deltar vi i olika former av möten. Mer om detta framöver.

Slutligen vill jag säga att jag är extra glad över att vi den 22 mars återigen kan hålla vårt årsmöte för GCF-medlemmar i Stigbergets Borgarrum, en kväll som alltid brukar avslutas med hög stämning och glada skratt. Jag ser fram emot att se dig där!

Christina Wallentin,
ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.