Årligen före mars månads utgång, håller föreningen årsmöte. Då väljer närvarande medlemmar ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen. Årsmötet väljer även revisorer, revisorssuppleanter och valberedning.

Till styrelsens hjälp finns också ett antal adjungerade styrelseledamöter. Dessa väljs för att ge stöd och råd till styrelsen.
Adjungerade ledamöter deltar som regel i styrelsearbetet men saknar formell rösträtt och styrelseansvar.

Personer som på ett extra värdefullt sätt har främjat föreningens syften, kan utses till hedersmedlem (hedersledamot).
Hedersmedlemskap är en titel och är jämnställt med ordinarie medlemskap.

 

Christina Wallentin,   ordförande

Karin Johannesson,   ledamot
Solveig Lind,   ledamot
Hildegun Oldengren,   ledamot
Catharina ”Ninna” Rahm,   ledamot och kassör
Susanne Rehlin,   ledamot
MarieSodell,   ledamot

Boel Junus,   suppleant
Wiveka Ramel,   suppleant

Gunder Forss
Agneta Permark
, Asteri Redovisning

Annelise Prebo,   revisorssuppleant

Birgit Feychting, (sammankallande)

Karin Bergmark
Catherine Dahlström
Birgit Feychting
Annelise Prebo

Annelise Prebo. F.d. kurator vid gynonkologen på Radiumhemmet, initiativtagare till bildandet av GynCancerFöreningen GCF Stockholm år 1996. Trogen eldsjäl inom föreningen.