Årligen före mars månads utgång, håller föreningen årsmöte. Då väljer närvarande medlemmar ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen. Årsmötet väljer även revisorer, revisorssuppleanter och valberedning.

Till styrelsens hjälp finns också ett antal adjungerade styrelseledamöter. Dessa väljs för att ge stöd och råd till styrelsen.
Adjungerade ledamöter deltar som regel i styrelsearbetet men saknar formell rösträtt och styrelseansvar.

Personer som på ett extra värdefullt sätt har främjat föreningens syften, kan utses till hedersmedlem (hedersledamot).
Hedersmedlemskap är en titel och är jämnställt med ordinarie medlemskap.

 

Christina Wallentin,   ordförande

Andrea Haglén  ledamot och kassör
Karin Johannesson
,   ledamot
Solveig Lind,   ledamot, medlemsansvarig
Hildegun Oldengren,   ledamot, sekreterare
Susanne Rehlin,   ledamot, ansvarig ”Öppet hus”
Marie Sodell,   ledamot

Martina Angermund,   suppleant, ansvarig ”Unga kvinnor”
Elisabeth Simons,   suppleant, anhörigrepresentant

Gunder Forss
Annelise Prebo,   revisorssuppleant

Birgit Feychting, (sammankallande)

Vanja Anderson,  mediaansvarig tillsammans med Catharina Rahm
Karin Bergmark

Catherine Dahlström
Birgit Feychting
Annelise Prebo
Catharina Rahm
,  mediaansvarig tillsammans med Vanja Anderson
Wiveka Ramel

Annelise Prebo. F.d. kurator vid gynonkologen på Radiumhemmet, initiativtagare till bildandet av GynCancerFöreningen GCF Stockholm år 1996. Trogen eldsjäl inom föreningen.