Vår stödpersonsverksamhet

Hos många kvinnor som har eller har haft en gyncancerdiagnos finns ett stort behov av att få prata med någon som har egen erfarenhet av gynekologisk cancer.

GynCancerFöreningen GCF Stockholm har stödpersoner som är utbildade av Cancerfonden. Dessa kvinnor vet själva hur viktigt det kan vara att ha någon att samtala med kring de tankar och funderingar som ofta dyker upp i samband med en gynekologisk cancerdiagnos. Både den som själv har drabbats av sjukdom, liksom anhöriga, kan i olika faser känna ett behov av att tala med någon som är utomstående men som ändå har erfarenhet av likartade situationer.

stodperson

Vill du samtala med någon av våra stödpersoner, någon som själv har behandlats för gynekologisk cancer eller som har haft en anhörig som drabbats? Vare sig du nyligen har fått din cancerdiagnos, är mitt uppe i en behandling, har avslutat behandling eller är anhörig, så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. 

Med vår stödpersonsverksamhet vill vi försöka vara ett extra stöd – bortom sjukhusmiljön – för dig och dina närstående. Verksamheten ska ses som ett komplement till sjukvården. Våra stödpersoner arbetar helt ideellt och har givetvis tystnadsplikt.

Som stödperson kan vi inte svara på medicinska frågor eller lämna medicinska rekommendationer – sådana kan och ska endast besvaras av din läkare. Vi hänvisar till – och rekommenderar – att du kontaktar Cancerrådgivningen där du kan prata med specialistsjuksköterskor inom cancervård och som har utbildning i samtalsstöd. Du kan där även få råd och stöd om vad du kan göra i förebyggande syfte.

Ibland anordnar vi Öppet Hus på kvällstid, där kan du träffa våra stödpersoner på plats.
Läs mer om vår Öppet Hus-verksamhet.

 

Kontakta en stödperson

Det bästa sättet att komma i kontakt med någon av våra stödpersoner är att försöka ringa dem på deras direktnummer, se förteckningen nedan.

Du kan också ringa föreningens eget telefonnummer 073-650 36 66 och lämna ett meddelande, eller skicka ett epost-meddelande till info@gcfstockholm.se och tala om hur vi kan nå dig och om det är någon särskild person som du vill ska kontakta dig.

 

Susanne Rehlin
Jag opererades för äggstockscancer hösten 2006. Eftersom det även fanns förändringar i min livmoder, behandlades jag med strålning och cytostatika. Jag arbetar heltid inom Stockholms läns landsting sedan 2008. Jag är gift med Gunnar och vi är föräldrar till Hanna som är adopterad från Vietnam. Det har varit en extra tuff resa för vår dotter som genom adoptionen redan förlorat en mamma. Hon fick bra samtalsstöd på Sektionen för Cancerrehabilitering på Radiumhemmet.

hemtelefon:    08-580 303 92
mobil:              070-736 00 67


 

 

Christina Wallentin
Jag påbörjade min behandling för livmoderhalscancer hösten 2011, fick strålning under 10 veckor kombinerat med brachyterapi och cellgifter. Under behandlingen var jag vid några tillfällen i behov av sjukhusvård och låg då på avdelning P14. Efter några år med kontroller vid gynonkologiska mottagningen, besöker jag numera en privat vårdenhet för regelbunden kontroll.
Jag är idag ordförande för GynCancerFöreningen GCF Stockholm.

mobil:              073-650 36 66  (mobilsvar)


 

 

 

Birgit Feychting
Jag fick min diagnos våren 1996 och har behandlats för äggstockscancer med operation och framläggning av tarmen eftersom tumören var utbredd. Cytostatika gavs under 6 månader. Därefter återgick jag till heltidsarbete och är nu pensionär efter ett långt arbetsliv.

hemtelefon:    08-644 84 46
mobil:              070-644 20 41