samtalsgruppAtt få berätta, bli lyssnad på och ta del av andras berättelser, är en viktig del i rehabiliteringen och ett sätt att nå större förståelse för kroppsliga, existentiella och psykologiska reaktioner i samband med en cancersjukdom och dess behandling. Även praktiska frågor kan vara viktiga att få dela med andra.

Syftet med samtalsgruppen är att varje gruppmedlem får möjlighet att dela med sig av sina egna personliga erfarenheter och upplevelser, och att ta emot andras. Musik och bild används ibland som komplement till samtalet.

Samtalsgruppen leds av en erfaren legitimerad psykoterapeut.
Sekretess tillämpas.

 

 

För dig som nyligen har drabbats av gynekologisk cancer

Den här samtalsgruppen vänder sig till dig som relativt nyligen har drabbats av gynekologisk cancer, är färdigbehandlad och önskar få dela dina tankar och erfarenheter med andra kvinnor. Du kan vara ung eller gammal. Allas erfarenheter är betydelsefulla och unika.

Gruppens storlek är begränsad till som mest fem personer.
Gruppen träffades vid sammanlagt sex tillfällen under hösten 2016.

Anmälan:
För frågor, mer information och anmälan, kontakta:
Karin Johannesson
mobil:  070-317 93 52  (eventuellt mobilsvar lyssnas av regelbundet)
epost:  karin.johannesson@telia.com


Datum 2019

(ännu inte fastställda)

Kostnad
600 kr för hela serien. Kaffe/te och lite tilltugg ingår.
För att delta krävs också medlemskap i GCF Stockholm, vilket kostar 150 kr per år och betalas till föreningens Plusgirokonto 2 55 94-3.

Plats
Fjällgatan 23, Hälsans Hus.

 

För dig som har fått återfall i gynekologisk cancer

Den här samtalsgruppen vänder sig till dig som har fått ett eller flera återfall av gynekologisk cancer. Gruppen startade under hösten 2016 och har träffats en gång per månad. Uppehåll görs för jul och nyår samt sommarmånaderna. Hur många gånger du vill komma till gruppen, avgör du själv utifrån eget behov och ork. Sammansättningen av gruppen kan därför komma att variera över tid.

Anmälan:
För frågor, mer information och anmälan, kontakta:
Karin Johannesson
mobil:  070-317 93 52  (eventuellt mobilsvar lyssnas av regelbundet)
epost:  karin.johannesson@telia.com


Datum 2019
(ännu inte fastställda)

Kostnad
För 500 kr får du ett ”klippkort” som du kan använda för att delta vid 5 valfria tillfällen. (Avgiften betalas först efter erhållen bekräftelse på anmälan).
För att delta krävs också medlemskap i GCF Stockholm, vilket kostar 150 kr per år och betalas till föreningens Plusgirokonto 2 55 94-3.

Plats
Sektionen för Cancerrehabilitering/ORC, Helikopterhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna