samtalsgruppAtt få berätta, bli lyssnad på och ta del av andras berättelser, är en viktig del i rehabiliteringen och ett sätt att nå större förståelse för kroppsliga, existentiella och psykologiska reaktioner i samband med en cancersjukdom och dess behandling. Även praktiska frågor kan vara viktiga att få dela med andra.

Syftet med samtalsgruppen är att varje gruppmedlem får möjlighet att dela med sig av sina egna personliga erfarenheter och upplevelser, och att ta emot andras. Musik och bild används ibland som komplement till samtalet.

Samtalsgruppen leds av en erfaren legitimerad psykoterapeut.
Sekretess tillämpas.

 

 

För dig som nyligen har drabbats av gynekologisk cancer

Den här samtalsgruppen är tillsvidare inställd pga corona-pandemin.

 

För dig som har fått återfall i gynekologisk cancer

Den här samtalsgruppen är tillsvidare inställd pga corona-pandemin.