Rehabilitering vid cancer i bäckenregionen

Publicerad i Aktuellt | 0

Funktionella besvär efter cancer i bäckenregionen drabbar inte sällan patienter som behandlats för bland annat gynekologiska cancersjukdomar. Det kan handla om t.ex. besvär från urinvägarna, från mag-tarm eller slemhinnor. Ibland uppstår lymfödem i bäcken eller ben, smärtor eller besvär kopplade till sexualiteten. Det är besvär som ibland är lindriga men i andra fall kan vara så omfattande att de allvarligt begränsar det dagliga livet.

Vad som händer oss patienter bortom själva cancerbehandlingen, är angelägna frågor. Sedan en tid tillbaka är GynCancerFöreningen GCF Stockholm – med Christina Wallentin som representant – därför delaktig i en arbetsgrupp inom Patient- och Närståenderådet som arbetar just med frågor som rör bäckencancerrehabilitering. Denna arbetsgrupp vill verka för att införa bra rutiner som möjliggör en systematisk och uppmärksam vård och uppföljning såväl under som efter avslutad behandling, samt att adekvata åtgärder vidtas i de fall senkomplikationer ändå uppstår.

En rapport kring arbetet kan du läsa HÄR.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.