Referensgrupp för feedback till vården – vill du vara med?

Publicerad i Aktuellt | 0

Så har ett nytt år inletts och med det kommer nya och välkomna ambitioner.

På Radiumhemmet har man skapat en ledningsgrupp för ”patientflöde gyn”. Det är ett alldeles nytt arbetssätt med avsikt att underlätta vårdpersonalens möjligheter att påverka sitt arbete och prioritera i patientflödet. Då vi tror att rimliga och bra arbetsformer för personalen i slutänden också gynnar patienterna, uppskattar vi verkligen att GCF Stockholm har blivit erbjudna att som patientföreträdare delta i detta mötesforum.

För att nu så bra som möjligt kunna ge viktig och relevant feedback till vårdföreträdarna, söker vi därför dig som vill delta i arbetet med att utforma våra synpunkter och förslag utifrån ett patientperspektiv. Tanken är alltså att du som är intresserad deltar i en intern referensgrupp inom GCF Stockholm, som tillsammans (i första hand via e-post) diskuterar de frågeställningar som har tagits upp vid det senaste månadsmötet, och som sedan läggs fram av GCF Stockholms representant vid nästföljande möte.

Om du är intresserad av att vara med eller har frågor, så skicka ett mejl till  ordforande@gcfstockholm.se

Varma hälsningar,
Christina Wallentin, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.