Forskningsstudie ”Återhämtning efter livshotande sjukdom”

Hej!

Vi är en forskargrupp på Mälardalens Högskola kring ämnet återhämtning, för att kunna öka kunskapen om den levda erfarenheten hos de som drabbats.

Vi eftersöker nu fler deltagare till en forskningsstudie som handlar om ”Återhämtning efter livshotande sjukdom”. Studiens upplägg sker helt via mejl och du får ett antal frågor att fylla i skickade till dig på din e-postadress som du fyller i och skickar åter till någon av personerna nedan.
Konfidentialitet utlovas, dvs. ingen utanför forskargruppen kommer kunna ta del av vem du är. Tillvägagångssättet för studien är godkänd av etisk kommitté i Uppsala.

Känner Du till någon Du tror är intresserad att medverka i studien vänligen kontakta någon av nedanstående via mejl för mer information. Vi är tacksam om ni sprider denna inbjudan till alla ni tycker har erfarenheter de kan tänka sig dela med sig av.

Vänligen

Annelie Rylander, Sjuksköterska, Universitetsadjunkt: 
annelie.rylander@mdh.se
Lena-Karin Gustafsson, Sjuksköterska Docent, Lektor: 
lena-karin.gustafsson@mdh.se

samtalsgrupper

Öppet Hus

Kom och fika med andra kvinnor som har erfarenhet av gynekologisk cancersjukdom. Även anhöriga och icke medlemmar är välkomna.
Utbildade stödpersoner finns på plats.

Läs mer här om vår Öppet Hus-verksamhet.

Datum och tid:
Nu har Öppet Hus tagit sommaruppehåll.

Tider till hösten 2018:
tisdag 2 oktober, kl 18-20
torsdag 1 november, kl 18-20
tisdag 4 december, kl 18-20

Plats (OBS, ny!): 
Psykoonkologisk mottagning,
”gamla” Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssukhuset Solna, Karolinska vägen 37 A.
Efter entrén, gå ”Fågelgången” hela vägen rakt fram och ta hiss QB till plan 4.