Onormal svullnad?

Publicerad i Aktuellt | 0

Efter en gyncancerbehandling med kirurgi och strålbehandling finns en förhöjd risk att drabbas av s.k. sekundärt lymfödem. Ett sådant har sin grund i att lymfsystemet inte längre fungerar med sin fulla kapacitet till följd av skador på lymfkärl eller att lymfkörtlar har opererats bort. Ett lymfödem blir ofta kroniskt och kräver behandling med kompression för att inte försämras.

Om du får en onormal svullnad i främst ben, fot eller bäckenregion och som inte försvinner eller lindras av fysisk aktivitet, kontakta snarast din läkare eller kontaktsjuksköterska. Mer information om lymfödem, finns att hämta hos 1177 Vårdguiden:

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Lymfodem/

För dig som redan har ett konstaterat lymfödem, kan vi tipsa om kurser i egenvård som Svenska Ödemförbundet anordnar under hösten. Mer information om dessa hittar du här:

http://www.svenskaodemforbundet.se/aktivitet/kurs-i-egenvard/?instance_id=21

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.