Gynekologisk cancer – ibland enkelt kallat gyncancer – är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika cancerdiagnoser som drabbar de kvinnliga könsorganen. De vanligaste formerna är äggstockscancer, livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer och vulvacancer.

Kunskapen om olika cancersjukdomar, deras symptom och behandlingsalternativ fördjupas och förändras kontinuerligt. För att säkerställa att du som besökare här får den mest aktuella informationen, hänvisar vi därför till nedanstående utvalda länkar till etablerade organisationer, nätverk och andra aktörer, som är insatta i frågor som berör gyncancer och vårdprocessen.

 

Dokument och rapporter: