Har du frågor och vill komma i kontakt med oss, så använd gärna formuläret här.
Vi tar också tacksamt emot synpunkter eller förslag.

Om du vill komma i kontakt med en stödperson så är det bra om du uppger vilken diagnos du har fått – då blir det enklare för oss att be den mest lämpade personen att ringa upp dig.

Du kan även nå oss på följande sätt:

 

Postadress
GynCancerFöreningen GCF Stockholm
Box 22 245
104 22 Stockholm

Mejladress
info@gcfstockholm.se

Kontakttelefon
073-650 36 66  (mobilsvar)

 

org.nr:       802403-0556
plusgiro:    2 55 94-3