Har du frågor och vill komma i kontakt med oss, så använd gärna formuläret här.
Vi tar också tacksamt emot synpunkter eller förslag.

Om du vill komma i kontakt med en stödperson så är det bra om du uppger vilken diagnos du har fått – då blir det enklare för oss att be den mest lämpade personen att ringa upp dig.

Du kan även nå oss på följande sätt:

 

Postadress  (OBS! post hit eftersänds tillsvidare till annan adress – så använd helst e-post)
GynCancerFöreningen GCF Stockholm
Box 22 245
104 22 Stockholm

E-postadress
info@gcfstockholm.se    eller
ordforande@gcfstockholm.se

Kontakttelefon
073-650 36 66  (mobilsvar)

 

org.nr:       802403-0556
plusgiro:    2 55 94-3

 

GÅVOR
Vår verksamhet är helt beroende av ekonomiskt stöd utifrån. Varje gåva – liten som stor – mottages därför tacksamt.

Använd gärna ovanstående Plusgiro-nummer. TACK!