Invånarenkät om primärvård

Publicerad i Aktuellt | 0

Stockholms läns landsting önskar få in synpunkter kring primärvården från dig som bor i Stockholms län.
Såhär skriver man:

 

”Region Stockholms Invånarenkät om primärvård

Region Stockholm satsar på att stärka länets primärvård. Det övergripande målet till år 2025 är en tillgänglig och nära vård för en jämlik och förbättrad hälsa hos invånarna.

Du som är invånare i Stockholms län omfattas av detta mål, och med hjälp av enkäten vill vi samla in dina tankar och synpunkter om primärvården och hur den ska utvecklas. Särskilt frågar vi om tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och digitalisering. Att besvara enkäten tar ca 5-10 minuter och sker anonymt. Enkäten finns tillgänglig under perioden 7-31 oktober 2019.

Mer information och en länk till själva enkäten finns på: https://www.sll.se/enkatprimarvarden.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.