Inspirationsserie i grupp

En cancersjukdom påverkar inte sällan tillvaron kraftigt. Att på olika sätt få ge uttryck för det man känner, är ofta en viktig ingrediens i vägen framåt efter diagnos och behandling.

I det vi kallar Inspirationsserie i grupp, presenteras och prövar vi hur musik, bild, färg och form kan användas för eget välbefinnande.

Serien vänder sig till kvinnor som har drabbats av gynekologisk cancer. Gruppen brukar träffas vid fyra tillfällen per termin. Antalet deltagare är begränsat.

Inspirationsserien leds av en erfaren legitimerad psykoterapeut.
Sekretess tillämpas.


Angående nästkommande inspirationsserie:

Vi är i färd med att planera höstens Inspirationsserie och vill då förstås att vårt erbjudande ska kunna fungera för så många som möjligt.
Därför skulle vi uppskatta att redan nu få lite information från dig som eventuellt är intresserad att vara med. Vad vi undrar är bl.a. följande:

  • föredrar du någon särskild veckodag, i så fall vilken?
  • vad skulle passa dig bäst; förmiddag, eftermiddag eller kväll?
  • skulle du vilja att gruppen främst bestod av yngre eller äldre deltagare eller saknar det betydelse för dig?

Om du vill delge oss dina tankar kring ovanstående – eller har andra synpunkter eller frågor kring aktiviteten – får du gärna höra av dig (se nedan). Naturligtvis kommer din respons INTE att betraktas som en anmälan om deltagande i kursen.

Tack på förhand!

Karin Johannesson
mobil:  070-317 93 52  (eventuellt mobilsvar lyssnas av regelbundet)
e-post:  karin.johannesson@telia.com

Tid
info kommer 

Datum 2019
info kommer

Kostnad
400 kr för hela serien (4 tillfällen). Kaffe/te och lite tilltugg ingår.
För att delta krävs också medlemskap i GCF Stockholm, vilket kostar 200 kr per år och betalas till föreningens Plusgirokonto
2 55 94-3.

Plats
info kommer