Inspirationsserie i grupp

En cancersjukdom påverkar inte sällan tillvaron kraftigt. Att på olika sätt få ge uttryck för det man känner, är ofta en viktig ingrediens i vägen framåt efter diagnos och behandling.

I det vi kallar Inspirationsserie i grupp, presenteras och prövar vi hur musik, bild, färg och form kan användas för eget välbefinnande.

Serien vänder sig till kvinnor som har drabbats av gynekologisk cancer. Gruppen brukar träffas vid fyra tillfällen per termin. Antalet deltagare är begränsat.

Inspirationsserien leds av en erfaren legitimerad psykoterapeut.
Sekretess tillämpas.

Anmälan:
För frågor, mer information och intresseanmälan, kontakta:
Karin Johannesson
mobil:  070-317 93 52  (eventuellt mobilsvar lyssnas av regelbundet)
e-post:  karin.johannesson@telia.com

Tid
kl 18.00 – 20.00

Datum 2019
12 mars,
26 mars,
9 april och
7 maj

Kostnad
400 kr för hela serien (4 tillfällen). Kaffe/te och lite tilltugg ingår.
För att delta krävs också medlemskap i GCF Stockholm, vilket kostar 200 kr per år och betalas till föreningens Plusgirokonto
2 55 94-3.

Plats
Fjällgatan, Södermalm