Hänvisad till öppenvården?

Publicerad i Aktuellt | 0

Efter avslutad behandling blir vi patienter hänvisade till öppenvården för fortsatta gynekologiska kontroller. Visserligen kan ju det ses som ett positivt tecken på att man har bedömts vara frisk nog för detta steg, men många av oss kan också uppleva det som lite oroande. Vi vill ju vara säkra på att bli undersökta av någon med erfarenhet av just gynekologisk cancer. Vart ska man då vända sig?

Vårdgivarguiden, Stockholms Läns Landsting, har upprättat en förteckning över godkända vårdgivare för specialiserad gynekologisk vård inom länet. I denna framgår vilka vårdgivare som är godkända för just uppföljning av patienter som behandlats för gynekologisk cancer. Du kan nå dokumentet ifråga HÄR.

Länken finns också på vår hemsida under fliken Om gyncancer.

Såväl läkare som kontaktsjuksköterskor kan säkert också ge dig tips och råd om vart man kan vända sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.