Som medlem i GCF Stockholm har du tidigare fått vår medlemsskrift GCF-Bladet hemskickad till dig några gånger per år. I den har vi presenterat information om våra aktiviteter och annat som vi bedömt vara av intresse. P.g.a. resursbrist har vi dessvärre tvingats sluta med denna produktion som också var rätt tärande på såväl miljö som ekonomi. Nackdelen är förstås att vi kan få svårare att nå ut till nya patienter och behövande.

Vi får nu istället hänvisa till den fina tidningen Gynsamposten som ges ut av vår riksorganisation Gynsam. Du som är medlem i GCF Stockholm får Gynsamposten skickad hem till dig.

Ett urval av utgivna GCF-Blad kan du läsa via länkarna nedan.
Där finns även en liten ersättare i form av senaste Föreningsnytt som mejlas ut till dig som har gett oss din e-postadress.

 

Som medlem får du årligen även fyra nummer av Gynsamposten, som ges ut av gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorgan Gynsam.