Som medlem i GCF Stockholm får du vår medlemsskrift GCF-Bladet hemskickad till dig tre gånger per år. I den hittar du information om våra aktiviteter och annat som vi tror kan vara av intresse. Såväl det senaste numret som äldre, kan du läsa via länkarna nedan.

 

gcfbladet_354x432_snedstalld

 

 

Som medlem får du årligen även fyra nummer av Gynsamposten, som ges ut av gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorgan Gynsam.