Som medlem i GCF Stockholm får du vår medlemsskrift GCF-Bladet hemskickad till dig tre gånger per år. I den hittar du information om våra aktiviteter och annat som vi tror kan vara av intresse. Såväl det senaste numret som äldre, kan du läsa via länkarna nedan.

 

Som medlem får du årligen även fyra nummer av Gynsamposten, som ges ut av gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorgan Gynsam.