Den nya Dataskyddsförordningen – nya regler avseende dina medlemsuppgifter

Publicerad i Aktuellt | 0

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lagstiftning som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Denna lag börjar gälla i hela EU under året, här i Sverige från den 25 maj 2018.

Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Vår hantering och användning av dina personuppgifter

  • Namn, adress, telefonnummer och e-post som lämnas i samband med medlemsanmälan till vår förening sparas i ett medlemsregister. Ansvar för uppdatering av registret, utförs av medlemsansvarig i vår förening.
  • Personuppgifterna används för att kunna skicka information om vår verksamhet via brev och e-post.
  • Vi delar ditt namn och adress till riksorganisationen Gynsam, inför utskick av Gynsamposten.
  • Den medlem som önskar avsluta sitt medlemskap, avlider eller inte betalat medlemsavgift efter utgånget år, tas bort ur medlemsregistret och inga personuppgifter sparas.

En viktig del av den nya Dataskyddsförordningen är samtycke. När du väljer att bli medlem i vår förening betyder det att du samtidigt samtycker till att vi får registrera dina personuppgifter.

Enligt Datainspektionen krävs inget dataskyddsombud för en förening med vår verksamhet.

Mer om dataskyddsförordningen finns att läsa på www.datainspektionen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.