Onormal svullnad?

Efter en gyncancerbehandling med kirurgi och strålbehandling finns en förhöjd risk att drabbas av s.k. sekundärt lymfödem. Ett sådant har sin grund i att lymfsystemet inte längre fungerar med sin fulla kapacitet till följd av skador på lymfkärl eller att … Continued

1 2 3 4 5 6 7 13