Om du vill bli medlem i föreningen så kontakta oss via mail, post eller telefon.

Som medlem i GCF Stockholm får du tillgång till stödpersoner och sammankomster som t.ex. Öppet Hus. Du får också Föreningsnytt med information om aktuella aktiviteter och projekt som representanter från GCF Stockholm är delaktiga i. Genom det kan du följa med i vad som händer inom föreningen.
Emellanåt arrangerar vi föreläsningar, temakvällar och samtalsgrupper med mera. Dessutom bidrar ditt medlemskap indirekt till föreningens övergripande verksamhet att på olika sätt verka till förmån för kvinnor som insjuknar i gynekologisk cancer, samt deras anhöriga.

Medlemskap i GCF Stockholm kostar 200 kr per år.

GCF Stockholm har både aktiva och passiva medlemmar, valet är helt ditt eget.
Du kan också själv bli stödperson för att vara med och stötta andra. Hör av dig i så fall så får du gå en lämplig utbildning för detta.

Det är vi medlemmar som är GCF Stockholm.
Det är du och vi tillsammans som får föreningen att fungera som den gör.
Den blir vad vi gör den till.

Tillsammans blir vi starkare – och kan göra skillnad!

 

Om GDPR, den nya dataskyddsförordningen, och hur vi som förening hanterar dina medlemsuppgifter kan du läsa om HÄR.

30683363_l_recoloured_450x450