Berättelser om cancervården

Publicerad i Aktuellt | 0

Patientnämnden i Stockholms län är en fristående och oberoende instans inom landstinget, dit du som patient eller närstående kan vända dig för att få hjälp med att reda ut problem som uppstått vid vård och i kontakter med sjukvården. Ett par gånger per år sammanställer patientnämnden de berättelser som inkommit och skickar rapporterna vidare till berörda enheter inom vården.

Nu har Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland publicerat en ny samling (anonyma) berättelser som du kan ta del av HÄR.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.