Viktig info från Cancerrådgivningen

Det är stora förändringar som pågår vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Förberedelser för vårens flytt till Nya Karolinska pågår för fullt. Detta innebär också att Cancerrådgivningens informationscentrum i huvudentrén kommer att vara stängt fr.o.m. årsskiftet. Så småningom kommer ett … Continued

1 2 3 4 5 6 14