Drabbad av livmoderhalscancer?

Publicerad i Aktuellt | 0

Eget Öppet Hus den 12 sep för dig med livmoderhalscancer! Gynekologisk cancer har vi gemensamt. Ändå känner man inte alltid igen sig i andras berättelser och problemställningar. Olika former av gynekologisk cancer kan kräva olika behandlingar och vissa diagnoser drabbar i högre … Läs allt

Onormal svullnad?

Publicerad i Aktuellt | 0

Efter en gyncancerbehandling med kirurgi och strålbehandling finns en förhöjd risk att drabbas av s.k. sekundärt lymfödem. Ett sådant har sin grund i att lymfsystemet inte längre fungerar med sin fulla kapacitet till följd av skador på lymfkärl eller att … Läs allt