Nu kan du lyssna på föreläsningen om gyncancer

Publicerad i Aktuellt | 0

I oktober 2016 anordnade GCF Stockholm i samarbete med Radiumhemmets forskningsfonder en föreläsning om gyncancer. Föreläsningen hade två teman: ”Gynekologisk cancer och ärftlighet” med specialistläkare Daria Glaessgen samt ”Fertilitetsbevarande åtgärder och gynekologisk cancer” med docent Kenny Rodriguez-Wallberg. Nu kan du se och … Läs allt

Slumpen som tröst

Publicerad i Aktuellt | 0

Varför just jag? Kunde och borde jag ha gjort någonting annorlunda som hade hållit mig frisk? Hade en sundare livsstil hållit cancern borta? Sådana frågor har nog de flesta av oss cancerpatienter ställt oss någon gång. Därför kändes det lite … Läs allt

Rehabilitering vid cancer i bäckenregionen

Publicerad i Aktuellt | 0

Funktionella besvär efter cancer i bäckenregionen drabbar inte sällan patienter som behandlats för bland annat gynekologiska cancersjukdomar. Det kan handla om t.ex. besvär från urinvägarna, från mag-tarm eller slemhinnor. Ibland uppstår lymfödem i bäcken eller ben, smärtor eller besvär kopplade till sexualiteten. Det … Läs allt