Drabbad av livmoderhalscancer?

Publicerad i Aktuellt | 0

Eget Öppet Hus den 12 sep för dig med livmoderhalscancer! Gynekologisk cancer har vi gemensamt. Ändå känner man inte alltid igen sig i andras berättelser och problemställningar. Olika former av gynekologisk cancer kan kräva olika behandlingar och vissa diagnoser drabbar i högre … Läs allt

Onormal svullnad?

Publicerad i Aktuellt | 0

Efter en gyncancerbehandling med kirurgi och strålbehandling finns en förhöjd risk att drabbas av s.k. sekundärt lymfödem. Ett sådant har sin grund i att lymfsystemet inte längre fungerar med sin fulla kapacitet till följd av skador på lymfkärl eller att … Läs allt

Kontakt trots sommaruppehåll

Publicerad i Aktuellt | 0

Nu har vårt Öppet Hus tagit sommarlov, dvs nästa tillfälle blir inte förrän efter sommaren, förmodligen i september – och kanske i ny lokal. Exakta datum kommer att publiceras på hemsidan, Facebook och så förstås i GCF-Bladet. Sommar eller inte … Läs allt