Second opinion

Publicerad i Aktuellt | 0

Allt som oftast får vi frågor om vad som gäller för att man ska kunna få en ny medicinsk bedömning, en s.k. second opinion. Cancer är en allvarlig sjukdom som därför i allmänhet ger patienten rätt att få en ny … Läs allt

Invånarenkät om primärvård

Publicerad i Aktuellt | 0

Stockholms läns landsting önskar få in synpunkter kring primärvården från dig som bor i Stockholms län. Såhär skriver man:   ”Region Stockholms Invånarenkät om primärvård Region Stockholm satsar på att stärka länets primärvård. Det övergripande målet till år 2025 är … Läs allt